april 2008

Snowmobile i rutetransport for FFR på 60-tallet

Bildet er fra et postkort som har vært gjengitt i bladet Norsk Motorveteran i 2008. Sjåføren står på taket og lesser av gods. Han er bestefaren min!

Ambulanser til Nedre Eiker Hjelpekorps

Bildet trolig fra siste halvdel av syttitallet. Range Roveren er en såkalt Heinel, ombygd i Sverige. Finnes enda noen få av dem på norske veier!

Nytt leketøy

Onkel Johns nye leketøy; 1967 Meyers Manx. Onkel driver John's car corner i Brattleboro på nordøstkysten i USA. Han driver med restaurering og delesalg til gamle VW.
hits